W styczniu 2021 r. firma EKOZUB Sp. z o.o. zabudowała jeden generator fali uderzeniowej w Prywatnym Gospodarstwie Rolnym Hieronim Gryczyński w Latalicach na kolejnym kotle wodnym.