W marcu 2022 roku została wykonana instalacja czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła odzysknicowego
OU-5,7 pracującego na instalacji Spalarni Odpadów w Spółce RAF-Ekologia. Instalacja czyszczenia dotyczyła przegrzewacza paryoraz podgrzewacza wody. Dla każdego pęczka konwekcyjnego zabudowano
po jednym generatorze fal uderzeniowych GFU-24/8. W sumie do czyszczenia dwóch pęczków zabudowano
dwa generatory fal uderzeniowych GFU-24/8.