W czerwcu 2021 roku firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała instalację czyszczenia podgrzewacza wody kotła parowego
PR-25 w Suedzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Świdnica”. Instalacja składa się
z dwóch generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.