W sierpniu 2022 roku została wykonana przez firmę EKOZUB Sp. z o.o. instalacja czyszczenia przegrzewacza pary, parownika oraz podgrzewacza wody kotła OSR-25/32 w zakładzie TOP S.A. w Tychach. Do czyszczenia dwóch pęczków przegrzewacza pary zabudowano pięć generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8, z czego dwa generatory z rozdziałem fali na dwie strugi trójnikiem Y. Do czyszczenia parownika zabudowanego w komorze paleniskowej zastosowano trzy generatory fal uderzeniowych GFU-24/8. Na czterech pęczkach podgrzewacza wody zabudowano cztery generatory fal uderzeniowych
GFU-24/8, po jednym na każdy pęczek. W sumie do czyszczenia przegrzewacza pary, parownika oraz podgrzewacza wody kotła OSR-25/32 zastosowano 12 sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

Firma EKOZUB Sp. z o.o. otrzymała zlecenie na wykonanie, dostawę i montaż instalacji oczyszczania powierzchni konwekcyjnych kotła OSR32/25 w technologii ścian szczelnych na potrzeby Inwestycji w TOP Tychy w roku 2023.
Będzie to kolejna instalacja firmy EKOZUB Sp. z o.o. w tym Przedsiębiorstwie,
co świadczy o dużej skuteczności instalacji oraz zaufaniu naszego Klienta.