W marcu 2022 roku został zakończony montaż instalacji usuwania nawiasów na bunkrze do kotła rusztowego OR-12.
Instalacja oczyszczania ścian stalowego zbiornika nawęglania kotła OR-12 składa się
z dwóch sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

Jest to czwarta instalacja firmy EKOZUB Sp. z o.o. w tym Przedsiębiorstwie,

co świadczy o dużej skuteczności instalacji oraz zaufaniu naszego Klienta.