W grudniu 2021 roku została uruchomiona instalacja oczyszczania stalowego zbiornika nawęglania kotła OR22 w Viterra Bodaczów Sp. z o.o. Instalacja oczyszczania ścian stalowego zbiornika nawęglania kotła OR-22 składa się z dwóch sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Fala uderzeniowa rozdzielona jest z każdego generatora na dwie strugi przez co uderzenie fali będzie w czterech miejscach na bunkrze.