Firma EKOZUB Sp. z o.o. zakończyła w październiku 2021 roku montaż instalacji czyszczenia powierzchni
konwekcyjnych kotła WR-25/3 w Węglokoks Energia ZC Czeczott. Układ czyszczenia wężownic składa się
z 5 sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8, które obsługują 2 pęczki w drugim ciągu kotła
oraz pęczek dodatkowego podgrzewacza wody za kotłem.