W listopadzie 2020 roku została wykonana instalacja czyszczenia powierzchni konwekcyjnych dwóch kotłów WR-25/5 i WR-25/6 na obmurzu ciężkim dla Inwestycji: „Modernizacja kotłów WR-25 oraz rozbudowy instalacji oczyszczania spalin w Zakładzie Ciepłowniczym „Brzeszcze” w Brzeszczach. W skład instalacji wchodzi po 8 szt generatorów fali uderzeniowej na jeden kocioł.