W lutym 2022 roku została uruchomiona instalacja oczyszczania wymiennika płomieniówkowego
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.
Instalacja składa się z jednej sztuki generatora fali uderzeniowej GFU-24/8.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.