Firma EKOZUB Sp. z o.o. w listopadzie 2021 roku zakończyła montaż instalacji oczyszczania powierzchni konwekcyjnych kotła WR-10K2. Instalacja czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła rusztowego WR-10 K2 składa się z pięciu sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Dwa generatory zabudowane są na górnym pęczku podgrzewacza wody w drugim ciągu kotła, jedna sztuka będzie czyścić dolny pęczek podgrzewacza wody. Dodatkowo rurociąg wewnątrz kotła rozdzielony
jest na dwa ramiona trójnikiem typu Y.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.