W dniu 02.04.2020 została wykonana instalacji usuwania nawisów na bunkrze do kotła rusztowego WR-10 w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. Na bunkrze do kotła zabudowano jeden generator fal uderzeniowych GFU-24/8, z dodatkowym rozdziałem fali na dwie strugi.