W wrześniu 2022 roku wykonano instalację oczyszczania wymiennika płomieniówkowego zabudowanego
w instalacji spalania osadów ściekowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.
Do czyszczenia wymiennika zabudowano dwa generatory fal uderzeniowych GFU-24/8.