W dniu 25.10.2016r. firma EKOZUB Sp. z o.o. uruchomiła i przekazała do eksploatacji instalację czyszczenia drugiego i trzeciego ciągu kotła WR-25 nr 7  w Spółce Energetycznej „Jastrzębie” S.A – oddział EC Moszczenica. Instalacja składa się z 12 szt. generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.