W dniach 29.11.2017 – 01.12.2017r. firma EKOZUB Sp. z o.o. uczestniczyła w VI Forum Ciepłowniczym „Technika-Technologia-Ekologia”. Konferencja odbyła się w Ustroniu. Prezes Zarządu firmy EKOZUB  mgr inż. Andrzej Zuber miał swoje wystąpienie w temacie: „Eliminacja problemów eksploatacyjnych w układach podawania paliwa oraz odbioru popiołu”.