W dniu 24.10.2013r. w  imieniu Antolyego Sharapova, dyrektora „Ekoenergomasz S.A.” wystapił Andrzej Zuber – Prezes Zarządu EKOZUB. Sp. z o.o. na XII Konferencji naukowo  technicznej w Szczyrku. Wystapienie  dotyczyło doświadczeń rosyjskich w  zakresie mozliwości  modernizacyjnych kotłów rusztowych do spalania paliw stałych.