Firma EKOZUB wykonała zabudowę systemów czyszczenia w Gospodarstwie Ogrodniczym Marcin Kociszewski w Piotrowicach k. Warszawy. Łącznie zabudowano generatory fali uderzeniowej na 6 kotłach, po 2 generatory na jednym kotle (łącznie 12 sztuk). Były to kotły płomieniówkowe opalane miałem węglowym. Po raz kolejny uzyskano bardzo dobre efekty i potwierdzono skuteczność systemu czyszczenia na kotłach płomieniówkowych.