Aktualności

Aktualizacja prezentacji – fala uderzeniowa

Firma EKOZUB Sp. z o.o. uaktualniła prezentację w zakresie wykorzystania fali uderzeniowej o doświadczenia z Elektrowni Jaworzno oraz rosyjskie  doświadczenia w zakresie czyszczenia dużych kotłów energetycznych.

Read more

Przegląd kotła KP-8/2,5 – ciepłownia w Grajewie

W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary 2,5 MPa. Para z kotła zasila silnik parowy wraz z generatorem o mocy 0,6 MWe. Ciepło odpadowe wykorzystywane jest latem do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Przegląd kotła został przeprowadzony pod kątem skuteczności…

Read more

Podpisanie umowy z CONCEPT PRO Sp. z o.o.

W dniu 04.10.2013r. została podpisana umowa pomiędzy firmą EKOZUB Sp. z o.o. a CONCEPT PRO Sp. z o.o. na budowę instalacji czyszczenia kotła parowego ERm-2,5 opalanego miałem węglowym. Instalacja składa się z jednego generatora fal uderzeniowych GFU-24/8 oraz klapy kierującej. Planowane oddanie instalacji do użytkowania – koniec miesiąca października.

Read more

Podpisanie umowy z T.B. FRUIT Dwikozy Sp. z o.o.

W dniu 30.09.2013r. firma EKOZUB Sp. z o.o. podpisała umowę z T.B. Fruit Dwikozy Sp. z o.o.  na wykonanie systemu czyszczenia kotła parowego wraz z dodatkowym podgrzewaczem wody, opalanego odpadami przetwórstwa spożywczego oraz peletami z łuski słonecznika. Instalacja czyszczenia składa się z pięciu generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Uruchomienie…

Read more

Konferencja w Wiśle

W dniach 18-20 września 2013r. w hotelu Stok w Wiśle odbyła się konferencja, której tematem były „Wybrane zagadnienia projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych oraz ciepłowniczych”. Prezez Zarządu  EKOZUB Sp. z o.o. – Andrzej Zuber miał przyjemność wystapić z referatem „Przyczyny korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary kotłów rusztowych”

Read more

Fala uderzeniowa a czyszczenie kotłów zabudowanych w elektrowniach

Na konferencji w Wiśle, która miała miejsce w dniach 18-20 września – Prezes Zarządu EKOZUB Sp. z o.o. Andrzej Zuber wystąpił w imieniu Igora Shabanova, dyrektora Sibtechakadem Sp. z o.o. Prezentacja dotyczyła tematu „Zastosowania fali uderzeniowej do utrzymywania czystości powierzchni ogrzewalnych kotłów”.

Read more

Jak efektywnie wykorzystać falę uderzeniową

W życiu codziennym borykamy się z różnymi problemami, które trudno wyeliminować lub są kosztowne do usunięcia. Wykorzystując technologię fali uderzeniowej w prosty sposób i niewielkimi kosztami można poradzić sobie np. z ciągle niedrożną kanalizacją lub zanieczyszconymi kanałami wentylacyjnymi. W jakich sytuacjach najprostszy generator fal uderzeniowych GFU-1/15 radzi sobie z problemami opisano poniżej. Generator fal uderzeniowych GFU-1/15. Można…

Read more

Możliwości modernizacyjne kotłów małej i średniej mocy do 100 MW w technologii NFKS.

Technologia niskotemperaturowego, forsowanego złoża fluidalne NFKS. W wyniku wieloletnich badań naukowo-technicznych oraz doświadczeń zebranych z eksploatacji różnych konstrukcji kotłów zostały opracowane bardzo efektywne metody spalania paliw stałych w paleniskach opartych o niskotemperaturowe, forsowane złoża fluidalne. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest całkowite dopalenie części palnych w żużlu…

Read more

Technologia spalania niskokalorycznych paliw stałych

W ostatnich dziesięcioleciach w energetyce powszechnie stosowano  dobrej jakości węgle, paliwa gazowe i płynne. Rosnące ceny paliw zmuszają użytkowników kotłów do poszukiwania efektywnych metod spalania gorszych gatunków węgli oraz innych paliw stałych. Najbardziej rozpowszechnione kotły rusztowe w Polsce wymagają zabezpieczenia odpowiedniej jakości paliwa, którego ceny zakupu rosną…

Read more