W dniu 23.07.2020 została wykonana instalacja oczyszczania wymiennika ciepła kotła BIOPAL-AIR 1100 w Media Communication Alexander Harris w Korczewie. Instalacja składa się z jednego generatora. Kocioł BIOPAL-AIR 1100 służy do podgrzewania powietrza do suszarni zboża. Kocioł opalany jest słomą.