W maju 2021 zakończono montaż instalacji usuwania nawisów w silosie wapna CaO w PEC Gliwice Sp. z o.o.
Instalacja składa się z dwóch generatorów GFU-24/8. Zabudowane urządzenia pozwalają na utrzymania ciągłości pracy
Instalacji Odsiarczania Spalin. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma AMK S.A. z Krakowa.