W dniu 07.12.2016r. firma EKOZUB Sp. z o.o. uruchomiła instalację usuwania nawisów w bunkrze węglowym kotła OP-140 nr 3 w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A Oddział „Zofiówka”. Instalacja oparta jest o 6 szt. generatorów fali uderzeniowej GFU 24/8.