Aktualności

Sprawozdanie z czyszczenia zbiornika smoły

W dniu 08.05.2014r. w SGL CARBON Polska S.A. został przeprowadzony proces czyszczenia zbiornika smoły. W wyniku eksploatacji, w dolnej części zbiornika zaczęły zalegać cięższe frakcje smoły wraz z zanieczyszczeniami. Zalegające osady osiągnęły poziom króćca ssawnego pompy podającej smołę do palników. Dalsza eksploatacja instalacji spalania smoły nie była…

Read more

Aktualizacja listy referencyjnej

Firma EKOZUB Sp. z o.o. dokonała aktualizacji obiektów i instalacji z zabudowanymi generatorami fal uderzeniowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą.

Read more

Konferencja Techniczna w Zawierciu

W dniach 27-28 marca 2014r. w hotelu Villa Verde w Zawierciu odbyła się Konferencja Techniczna, której tematem były „Nowoczesne Kotłownie w Energetyce Cieplnej i Przemysłowej”. Prezes Zarządu EKOZUB Sp. z o.o. miał przyjemność wystąpić z tematem „Zawieszanie się materiałów sypkich w zbiornikach i bunkrach”.

Read more

Pozytywne efekty czyszczenia wymiennika płomieniówkowego w instalacji utylizacji odpadów

W Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k/Ożarowa zakończono w dniu 18.03.2014 miesięczną, próbną eksploatację instalacji czyszczenia wymiennika płomieniówkowego, opartą o dwa generatory fal uderzeniowych GFU-24/8. Ocenę skuteczności czyszczenia przeprowadzono wspólnie z użytkownikiem obiektu. Instalacja czyszczenia została zabudowana w miejsce nieefektywnego zdmuchiwacza akustycznego – pyłofonu. Komisja pozytywnie…

Read more

Mocne uderzenie w osady kotłowe

W zakresie dodatkowego podgrzewacza wody w układzie przestawnym za kotłem rusztowym od wielu lat poszukiwano skutecznego rozwiązania problemu zabrudzania się powierzchni wymiany ciepła. Na dzień dzisiejszy sprawdzonym systemem czyszczenia ekonomizera jest technologia fali uderzeniowej. Doświadczenia zebrane z eksploatacji dwóch kotłów WR-5 zabudowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Piekarach…

Read more

Sprawozdanie z rewizji kotła WR-25 nr 1 w Ciepłowni Żory

W dniu 07.03.2014r. przeprowadzono przegląd czystości powierzchni grzewczych kotła WR-25 nr 1 zabudowanego w Zakładzie Cieplnym w Żorach oraz dokonano oceny skuteczności działania generatorów fal uderzeniowych. Kocioł po dwumiesięcznej eksploatacji wykazuje bardzo wysokie wskaźniki eksploatacyjne oraz dużą czystość powierzchni konwekcyjnych.

Read more

Zawarcie umowy z Nadwiślańską Spółką Energetyczną Sp. z o.o.

Firma  EKOZUB  Sp. z o.o.  podpisała umowę  z  Nadwiślańską  Spółką  Energetyczną   Sp. z o.o. w zakresie próbnej instalacji czyszczenia dodatkowego  podgrzewacza  wody  (ekonomizera) i pęczka konwekcyjnego bezpośrednio za festonem kotła WR-10/3 zlokalizowanego w Zakładzie Ciepłowniczym PIAST w Bieruniu. Instalacja składać się będzie z czterech generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8, zabudowanych…

Read more

Próbna instalacja czyszczenia w Karsach k/Ożarowa

W dniu 17.02.2014 firma EKOZUB Sp. z o.o. oddała do eksploatacji próbną instalację czyszczenia wymiennika płomieniówkowego, zabudowanego w instalacji spalania w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k/Ożarowa. System czyszczenia składa się z dwóch generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8 zabudowanych na wylocie z wymiennika.

Read more

Pozytywne wyniki czyszczenia dodatkowego pogrzewacza wody za pomocą GFU-24/8

W zakresie dodatkowego podgrzewacza wody w układzie przestawnym za kotłem rusztowym od wielu lat poszukiwano skutecznego rozwiązania problemu zabrudzania się powierzchni wymiany ciepła. Na dzień dzisiejszy sprawdzonym systemem czyszczenia ekonomizera jest technologia fali uderzeniowej. Doświadczenia zebrane z eksploatacji dwóch kotłów WR-5 zabudowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Piekarach…

Read more