Aktualności

Uruchomienie nowej strony internetowej

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej www.ekozub.pl. Mamy nadzieję że strona przekaże w czytelny sposób podstawowe informacje o naszej działalności, oraz pozwoli w sposób ciągły monitorowac nasz rozwój i kolejne osiągnięcia. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu.

Read more

Sprawozdanie z rewizji kotła OR-50

W dniu 12.12.2011r. została przeprowadzona rewizja wewnętrzna kotła OR-50. Uruchomienie kotła nastąpiło na początku listopada 2011r. Kocioł OR-50 przepracował niecałe 1,5 miesiąca. Fot. 1 Zabudowa generatorów fal uderzeniowych na kotle OR-50. W obrębie przegrzewacza pary za festonem zostały zabudowane dwa generatory fal uderzeniowych  GFU-25/8 w miejsce zdemontowanego włazu. Generatory były zasilane…

Read more

Nowy system czyszczenia pęczków konwekcyjnych kotłów.

W poniższym artykule przedstawiono nowy system czyszczenia powierzchni grzewczych kotła wodnego rusztowego WR-25 zabudowanego w PEC Gliwice Sp. z o.o. PEC Gliwice, jako jedna z większych ciepłowni w Polsce zaopatruje w ciepło ok. 40 000 mieszkań w Gliwicach.       W ciepłowni zabudowane są trzy kotły pyłowe WP-70 oraz cztery kotły rusztowe WR-25, opalane miałem…

Read more

Sprawozdanie z rewizji kotła OR-50

W dniu 12.12.2011r. została przeprowadzona rewizja wewnętrzna kotła OR-50. Uruchomienie kotła nastąpiło na początku listopada 2011r. Kocioł OR-50 przepracował niecałe 1,5 miesiąca.     Fot. 1 Zabudowa generatorów fal uderzeniowych na kotle OR-50. W obrębie przegrzewacza pary za festonem zostały zabudowane dwa generatory fal uderzeniowych  GFU-25/8 w miejsce zdemontowanego włazu. Generatory…

Read more

Sprawozdanie z rewizji kotła OR-32

W dniu 18.01.2012r. została przeprowadzona rewizja wewnętrzna kotła OR-32. Pierwsze uruchomienie kotła nastąpiło w październiku 2011r. Do 18 stycznia kocioł OR-32 przepracował ok. 4,5  miesięca na różnych wydajnościach. Komora paleniskowa. Ogólny stan powierzchni grzewczych komory paleniskowej jest dobry. Ekrany ścian szczelnych są pokryte cienką warstwą osadów, które…

Read more

Montaż instalacji udrożniania rur zsypowych w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.

Firma Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. w dniu 11.10.2018r. przejęła do eksploatacji wykonaną przez EKOZUB instalację udrażniania rur zsypowych popiołu dennego kotła fluidalnego OFz-140 produkcji RAFAKO S.A. Zabudowana instalacja składa się z dwóch generatorów GFU-24/8 wraz z całym osprzętem, po jednym na każdej rurze zsypowej. Wyloty fali uderzeniowej znajdują się…

Read more