Kotły fluidalne

Kotły fluidalne

Paleniska fluidalne umożliwiają dotrzymanie emisji tlenków siarki i azotu przy równoczesnym spalaniu różnych gatunków węgla kamiennego i brunatnego oraz odpadów pochodzenia roślinnego
i przemysłowego. Firma EKOZUB Sp. z o.o. wdraża na rynku polskim technologię spalania paliw niskogatunkowych z zachowaniem rygorystycznych norm emisji zanieczyszczeń w zakresie dwutlenków siarki oraz azotu. EKOZUB Sp. z o.o. posiada doświadczenie, które pozwoli na przystosowanie kotłowni do spalania paliw stałych, ciekłych oraz odpadów z dotrzymaniem norm. Możliwe jest wybudowanie nowego kotła fluidalnego z złożem stacjonarnym jak i również modernizację istniejących kotłów wodnych oraz parowych. Ciekawostką jest również możliwość produkowania przez kotły odpadu w postaci tak zwanego „paliwa błękitnego” (pół koksu).

Firma EKOZUB Sp. z o.o. w zakresie kotłów fluidalnych zajmuje się głównie eliminowaniem problemów związanych z eksploatacją kotłów ze złożem fluidalnym np. wyeliminowano problem udrażniania rur zsypowych popiołu dennego w skrzyni powietrza podmuchowego z kotła fluidalnego w firmie SYNTHOS w Oświęcimiu. Również wyeliminowano problem podawania paliwa w celkach w postaci węgla kamiennego do złoża fluidalnego w Zofiówce w Jastrzębiu – Zdroju.

Cechy wyróżniające system czyszczenia oparty o generatory fal uderzeniowych
GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań:

  • eliminacja kosztownego czasochłonnego oraz niebezpiecznego dla zdrowia czyszczenia ręcznego wymienników rurowych i innych,
  • mniejsze zużycie paliwa,
  • wysoka skuteczność czyszczenia,
  • niskie zużycie sprężonego powietrza,
  • usprawnienie odbioru materiału,
  • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni.

 

W razie pytań oraz rozszerzenie informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.