Kotły pyłowe

Kotły pyłowe

W grudniu 2016r. firma EKOZUB Sp. z o.o. uruchomiła w PGNIG TERMIKA EP S.A. ”Oddział Zofiówka” instalację pneumatycznego rozpulchniania węgla w zasobnikach kotła OP-140. Instalacja została zabudowana w celu zapobiegania zawieszania się węgla w zasobnikach i ułatwiania jego zsypywania do młynów. Zaleganie węgla w bunkrach powodowało zwiększone ryzyko pożarowe oraz korozje blach. W wyniku braku systematycznego podawania węgla do młynów następowało gwałtowne zmiany wydajności kotła oraz w wyniku udrażnia rurosuszarek kotła WP-70 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach. Instalacja składa się z trzech generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8, po jednym na każdą rurosuszarkę. Systematyczne działanie generatorów utrzymuje w czystości wlot spalin z komory paleniskowej do rurosuszarek. Utrzymanie w czystości rurosuszarek gwarantuje bezpieczną pracę młynu wentylatorowego oraz kotła. Dzięki zastosowaniu generatorów GFU-24/8 wyeliminowano ręczne czyszczenie rurosuszarek, które należało wykonywać w bardzo niebezpiecznych warunkach. Praca generatorów nie wpłynęła negatywnie na obmurze rurosuszarek.

3
DSCN9433