Regeneracja filtrów workowych

System czyszczenia filtrów workowych w przemyśle z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

Generatory fal uderzeniowych są alternatywnym rozwiązaniem regeneracji filtrów workowych w instalacji odpylania spalin. Zabudowana instalacja regeneracji worków w ZIM Mikołów na kotle WR-10 w 2016 roku pozwoliła na zastąpienie rozbudowanej instalacji prostym układem składającym się z jednego generatora fal uderzeniowych GFU-24/8. Worki czyszczone są od strony czystej tak jak w typowym układzie regeneracji. Fala uderzeniowa nie jest skierowana bezpośrednio na powierzchnię worków, dzięki czemu unika się ryzyka uszkodzenia. Możliwość zabudowy rurociągów o długości kilkunastu metrów pozwala na ulokowanie generatora w budynku kotłowni lub na istniejącym podeście, nie wymaga tym samym budowy dodatkowych podestów obsługowych jak w przypadku klasycznego systemu regeneracji filtrów workowych, które ze względu na swoją budowę często się zacinają.

Cechy wyróżniające system regeneracji filtrów workowych oparty o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań:

  • duża skuteczność czyszczenia,
  • zwiększona wydajność filtrów workowych,
  • zmniejszenie ilości urządzeń,
  • eliminacja kosztownego i czasochłonnego czyszczenia worków,
  • niskie zużycie sprężonego powietrza,
  • zwiększenie dyspozycyjności instalacji odpylania,
  • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni.