Kotły płomieniówkowe

Kotły płomienówkowe

Systemy czyszczenia kotłów płomieniówkowych z wykorzystaniem generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

Firma EKOZUB Sp. z o.o. specjalizuje się między innymi w instalacjach czyszczenia kotłów płomieniówkowych. Doświadczenia zebrane z eksploatacji kotłów płomieniówkowych opalanych węglem kamiennym i innymi paliwami stałymi wykazują bardzo szybkie zabrudzanie się płomieniówek oraz wzrost temperatury spalin. Zastosowanie efektywnego systemu czyszczenia opartego o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 umożliwia pracę kotła w długim okresie czasu z bardzo wysokimi sprawnościami i zmniejszeniem zużycia paliwa. Szacuję się, że po zabudowie systemu czyszczenia osiąga się oszczędności rzędu 3 – 5 % spalanego paliwa. Dodatkowo unika się ręcznego czyszczenia kotła, które ma wpływ na zdrowie wykonujących te czyszczenie pracowników. Zauważa się, że już po tygodniu od ręcznego czyszczenia płomieniówki są podobnie zabrudzone jak przed czyszczeniem. Nasz system czyści płomieniówki z dużą częstotliwością, średnio co 8 minut. Do czyszczenia wykorzystywane jest sprężone powietrze, które poprzez szybkie rozprężanie wyzwala falę uderzeniową. W wyniku działania instalacji czyszczenia zalegające osady na ściankach płomieniówek są kruszone i usuwane ciągiem spalinowym z kotła. Efektywność systemu czyszczenia opartego o generatory fal uderzeniowych została potwierdzona na wielu obiektach w Polsce i za granicą. Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonuje instalacje czyszczenia kompleksowo wraz z wszystkimi dostawami i montażem. System czyszczenia można zabudować na istniejącym kotle lub nowym.

Zabudowa systemu czyszczenia opartego o generatory fal uderzeniowych przynosi konkretne oszczędności w zakupie paliwa. Unika się ręcznego czyszczenia kotłów płomieniówkowych, przez co ludzie nie są narażeni na szkodliwe działanie pyłu i sadzy.

Cechy wyróżniające system czyszczenia oparty o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań:
  • eliminacja kosztownego i czasochłonnego czyszczenia ręcznego płomieniówek,
  • mniejsze zużycie paliwa,
  • wysoka skuteczność czyszczenia,
  • niskie koszty eksploatacyjne,
  • niskie zużycie sprężonego powietrza,
  • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni,
  • stosowane ciśnienie do 8 bar,
  • możliwość dotrzymania norm hałasu w szczególności 45 dB na granicy działki.
IMG_2447
IMG_2455

PLIKI DO POBRANIA