Podawanie paliwa

Eliminacja zawieszania się materiałów sypkich w bunkrach i zasobnikach.

Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała wiele instalacji eliminacji zawieszania się materiałów w bunkrach i zasobnikach w różnych przedsiębiorstwach. Nasze instalacje z powodzeniem pracują między innymi w elektrowniach, przedsiębiorstwach ciepłowniczych oraz wielu zakładach przemysłowych. 

W wielu    instalacjach    technologicznych    istnieje    duży   problem w zabezpieczeniu ciągłości dostaw różnych materiałów i komponentów. Bunkry i zasobniki są elementami w ciągu technologicznym bardzo istotnymi. Utrzymanie ich w czystości i drożności minimalizuje przestoje w produkcji oraz zapewnia wysoką jakość produktu finalnego. W zakresie kotłów należy zapewnić ciągłą dostawę paliwa oraz odbiór popiołu. Zmieniające się parametry węgla lub biomasy powodują zjawisko zawieszania się paliwa w bunkrach i zasobnikach. W szczególności użytkownicy kotłów opalanych biomasą (słoma, zrębki drewna, pelety) borykają się z dużym problemem zapewnienia ciągłości dostaw paliwa do paleniska. Generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 wytwarzając falę uderzeniową wzruszają materiał znajdujący się w zasobnikach i powodują likwidację zjawiska zawieszania się. Instalacje zostały sprawdzone na wielu bunkrach i zasobnikach, w których magazynowane są różne materiały sypkie.

Cechy wyróżniające system czyszczenia oparty o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań:
 • wysoka skuteczność usuwania nawisów i sklepień materiałów,
 • brak mechanicznych uszkodzeń elementów metalowych zasobników,
 • zwiększenie powierzchni użytkowej zasobników,
 • zmniejszenie częstotliwości napełniania,
 • możliwość projektowania rożnych konstrukcji bunkrów,
 • minimalne zjawisko odrzutu i wzrostu ciśnienia w zbiornikach,
 • możliwość stosowania różnych gazów obojętnych,
 • niskie koszty eksploatacyjne,
 • niskie zużycie sprężonego powietrza,
 • brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni,
 • powszechnie stosowane ciśnienie sprężonego powietrza do 8 bar,
 • możliwości dotrzymania norm hałasu w szczególności 45 dB na granicy działki,
 • instalacja nie wymaga stosowania dużych zbiorników buforowych powietrza,
 • możliwość zabudowy generatorów bez konieczności przeróbek bunkra i dodatkowych podestów.
 • możliwość zabudowy na zbiornikach betonowych
2
5
11

PLIKI DO POBRANIA